Standard installation ved Bodil Energi

Nedenfor kan du se, hvad der er inkluderet i en standard installation for henholdsvis varmepumper og solceller, når du køber ved Bodil Energi.

 

En standard installation er den som allerede er inkluderet i tilbuddet, medmindre andet er skrevet. Hvis der er skal laves yderligere opgaver, vil der komme en ekstraregning på dette.

Standardinstallation af varmepumper


Intro

At installere en varmepumpe, kræver flere trin. Det gamle varmesystem skal tages ned, der skal bores i væggen for at forbinde udedelen og indedelen, og der skal måske laves et underlag til varmepumpens udedel. Tilslut skal det hele forbindes med husets varmesystem og eltavle. Hele processen tager som reelt 2 dage, hvor huset vil være uden varme.


VVS-arbejde

VVS'eren står for installationen af udedelen og indedelen. Dette indkludere

 

Boring af hul i ydervæg: Vores standard installation inkluderet boringen, hvis ydervæggen er af træ, mursten eller gasbeton, som lagt de fleste huse er. Hvis huset er lavet af et specielt materiale, og der fx. skal bruges et diamantbor, er dette ikke inkluderet i tilbuddet, medmindre dette står specifikt.

 

Demontering af gammelt varmeanlæg: Med i prisen for standardinstallationen er demontering af det gamle varmeanlæg, medmindre der er tale om et større anlæg eller, hvis anlægget skal bæres op fra en kælder eller lignende. Hvis der er tale om gasfyr, vil disse altid nemt kunne demonteres. Hvis der er tale om et gammel oliefyr, der er meget besværligt at skille ad, for at få ud af huset, eller et pillefyr, som ligeledes ikke nemt kan fås ud af huset, tillader vi os at tilføje en såkaldt "XL-demontering" til regningen. Dette skulle gerne være afklaret ved kundebesøget.

 

Rørføring mellem indedel og udedel: Vi har som standard 5 meter rørføring inkluderet mellem indedel og udedel. Hvis der er længere mellem de to, vil vi have set dette ved kundebesøget, og herefter informere dig om den omkostning der måtte forekomme. Hvis der f.eks. efter kundebesøget bliver besluttet løsninger der er ude for standarden så som at flytte udedelen eller indedelen, kan der komme ekstra omkostninger, som ikke var medtaget i prisen, og som derfor vil komme som en ekstraregning.

 

Tilslutning mellem eksisterende varmesystem og celtralvarmesystem: Som standard må der være op til 3 meter mellem varmepumpens indedel, og der hvor man tilslutter husets centralvarmesystem. Hvis der er mere, vil dette komme som ekstra post.

 

Isolering af rør: Det er standard, at rørene der er nævnt ovenfor isoleres. Den eneste undtagelse er ved varmepumper med såkaldt splitsystem, hvor der er kølerør mellem indedel og udedel. Da rørene er kolde, er det ikke en fordel at isolere disse.

 

Udedelen af varmepumpen: Varmepumpens udedel skal have mulighed for at komme af med kondensvand, som opstår når det er koldt udenfor, og varmepumpen kører et såkaldt "De-icing" program. Vandet kan løbe væk i et bed, ved et nedløbsrør, eller ved at der etableres en underlag med grus under. Dette underlag vil de fleste kunder selv stå for at lave, og det er derfor ikke en del af vores standardinstallation. Hvis du vil have vi etablere underlaget til varmepumpens udedel, vil dette komme som en ekstra post på regningen.

 

Alle de små ting: Standardinstallationen inkluderer installation af cirkulationspumpe, sikkerhedsventil, tilslutning til afløb eller dræn, trykprøvning/tæthedsprøvning, fittings, og eventuelt tilslutning af brugsvandcirkulation, hvis dette er i huset allerede.


El-arbejde

Elektrikeren står for at få strøm på systemet. Dette foregår som reelt på 2. dagen af installationen.

 

Strøm mellem indedel og udedel: indedelen og udedelen forbindes, således de både kan kommunikere, men også bare for at få strømmen ud til pumpen, som genere varmen.

 

Eltavlen: Varmepumpen tilsluttes eltavlen, og der opsættes bimåler, RDC relæ, 16A sikringsgruppe. Det kan ofte være nødvendigt at udbygge eltavlen med en undertavle, og dette er inkluderet i tilbuddet. Hvis der ikke er plads til udbygningen, og undertavlen derfor skal være væk fra eltavlen, så vil der komme en ekstra post for de ekstra kabler og timer dette tager at sætte op.


Alle de små ting: Der etableres strøm til cirkulationspumpen, og installeres trevejsventil samt føler til varmtvandsbeholderen. Der etableres også kabel mellem sikringsskab og varmepumpen på op til 20 meter. Hvis der er længere, vil dette koste ekstra. Der etableres også kabel mellem elmåler og sikringsskabet.


Standardinstallation af solcelleanlæg


Intro

Installation af et solcelleanlæg består af flere trin. Panelerne skal monteres på taget, der skal trækkes strøm fra dem og ned til inverteren, som skal tilsluttes huset. Og måske har du også købt et batteri? Så skal dette også tilsluttes inverter og et smart-meter.

Montage af solcelle panelerne

Montagen af selve panelerne på taget, vil ofte blive udført af en tømre.

 

Stillads: Oftest starter vi ved montagen af selve panelerne på taget. For at dette kan gøres, skal der opsættes et stillads ved taget. I standardinstallationen er der stillads til tage, hvor tagrenden er op til 4 meter over jorden. Hvis taget er højere oppe end dette, vil der komme ekstra omkostninger til et større stillads. Hvis der skal monteres solceller på flere tagflader, vil der komme ekstra omkostninger til at flytte stilladset over til den nye tagflade.

 

Montagesystem: Hvilken måde solcellerne monteres afhænger af tagets materiale og hældning. I standardinstallationen er inkluderet montage på eternittag, ståltag og tegltag. Her monteres skinner med beslag, og solcellerne monteres til skinner med clips. Solcellerne forbindes med kabler, og kablet føres ned til, hvor inverteren står.

 

Ved fladt tag: Hvis du har et fladt tag, kan man sagtens få solceller, men det kræver ofte lidt ekstra. Dette vurderes af vores energirådgivere, således prisen er rigtig fra start. Dette kan være skrå stativer til panelerne, og et ballastsystem, således panelerne ikke kan blæse væk.


El-arbejde

El-arbejdet udføres efter montagen af solceller, og udføres af en autoriseret elektriker.

 

Montering af inverter: Solcellerne tilsluttes inverteren, og inverteren tilsluttes eltavlen, så ledes strømmen kan ledes ind i huset eller ud på nettet. I standardinstallationen er der inkluderet 20 meter kabel mellem inverter og eltavle. Hvis der skal bruges mere, vil der komme ekstra kabel og mandetimer oveni regningen.

 

Eltavlen: Der etableres en RCD og eventuelt et smart-meter til måling af strømmen i eltavlen. Hvis der ikke er plads i den eksisterende eltavle, laves der en udvidelse af eltavlen. Hvis der ikke er fysisk plads til denne udvidelse, og den derfor skal flyttes til et andet sted i huset, vil der komme ekstra omkostninger til kabel og mandetimer.

 

Batteri: Hvis der er et batteri der skal tilsluttes, forbindes dette med inverteren og smart-meteret.

 

Systemet forbindes med internet: Efter alt er installeret, vil systemet bliver opsat, således man kan se på producents app, hvad der sker.

 

Hvis systemer er fra Solplanet, kan man finde opsætningsguide her: https://solplanet.dk/for-installatoerer#monitoring

 

Hvis systemer er fra Growatt, kan man finde deres app her: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.growatt.shinephones&hl=en

 

Hvis systemet er fra Huawei kan man finde deres app her: https://apps.apple.com/dk/app/fusionsolar/id1529080383?l=da

Telefon
+45 71 74 18 41
Telefontid 09.00 - 17.00 alle hverdage
E-mail
hej@bodil.energy
Vi bestræber os altid efter at svare indenfor ét døgn
Om Bodil Energi
Bodil hjælper dig med at finde den bedste energiløsning til dig, som både tilgodeser din pengepung og miljøet. Når den rigtige løsning er fundet hjælper vi med finansiering, tilskud og installation.

Nyttige links

SolcellerVarmepumperFinansieringOm os

Kontakt

Nyheder

Book møde

Om Bodil Energi

Bodil hjælper dig med at finde den bedste energiløsning til dig, som både tilgodeser din pengepung og miljøet. Når den rigtige løsning er fundet hjælper vi med finansiering, tilskud og installation.

Nyttige links

PrivatlivspolitikHandelsbetingelser
CVR 41246421
Frederiksborggade 22, 1360 København K