Guide til Solcelleregler i 2024

Alt om Regler for Solceller i Danmark

Grundlæggende om solceller for private

Hvordan solceller fungerer

Solceller omdanner sollys til elektricitet ved brug af silicium, et halvledermateriale, der har evnen til at generere elektricitet, når det udsættes for sollys.


Når sollyset rammer solcellerne, absorberer de lysenergipartikler, der frigiver elektroner i siliciummet. Disse elektroner danner en elektrisk strøm, som kan bruge af af husets apparater, når de forbindes til systemet. Hvis der produceres mere strøm, end apparaterne i huset kan forbruge, sendes den overskydende elektricitet ud på elnettet, hvor andre husstande kan bruge den.


Solcellerne producerer jævnstrøm, men da vi i stikkontakterne bruger vekselstrøm, er det nødvendigt at have en inverter, der kan konvertere jævnstrømmen til vekselstrøm. Denne inverter placeres ofte i nærheden af husets elskab, og fylder ikke særlig meget.


Det er også muligt at tilslutte et batteri til systemet, og derved gemme en større del af den strøm, som ikke kan bruges nu og her. Den lagrede strøn kan bruges når strømprisen er højest, mellem kl. 17 og 20.

Spørgsmål?

Book et kald med vores rådgivere for at få svar på alle dine spørgsmål og se hvis du burde opdatere din boligs opvarming.

Book møde

Vigtigheden af autoriserede installatører

Hos Bodil Energi samarbejder vi udelukkende med autoriserede installatører. Installatørerne er derudover VE-Godkendte indenfor solceller, hvilket er et yderligt kvalitetsstempel. På Energistyrelsens hjemmeside kan du læse mere om VE-godkendelsesordningen, og hvordan den sikrer installationer i høj kvalitet.


Autoriserede installatører har den nødvendige ekspertise og erfaring til at sikre, at solcelleanlægget installeres korrekt og effektivt. De har gennemgået træning og har ofte specialiseret sig i installation af solceller. Solcelleinstallationer kræver omhyggelig håndtering og overholdelse af lokale bygningsregler, sikkerhedsstandarder og elektriske forskrifter. Autoriserede installatører sikrer, at installationen opfylder alle sikkerheds- og bygningsforskrifter.

Kontakt med netvirksomheden ved ændringer

Når du får installeret et solcelleanlæg bliver det meldt til Energistyrelsen, samt til et netvirksomhed. Det er vigtigt for, at disse instanser kan holde styr på, hvor meget strøm der bliver produceret hver dag, således elnettet holdes i balance.


Hvis der ændres på anlægget, skal disse meldes ind. Ændringerne kan være:

Ændringer i anlæggets størrelse:

Hvis du tilføjer eller fjerner nogle paneler, skal disse ændringer meldes, da netselskabet skal vide, hvor store mængder strøm du producerer og potentielt kommer til at sælge til nettet

Tekniske ændringer:

Hvis der foretages tekniske ændringer, reparationer eller vedligeholdelse på solcelleanlægget, som potentielt kan påvirke tilslutningen til elnettet, bør netvirksomheden informeres.


Nye tilslutningskrav:

Nogle netvirksomheder kan have specifikke krav eller retningslinjer for tilslutning af solcelleanlæg. Hvis der sker ændringer i disse krav eller retningslinjer, kan det være nødvendigt at koordinere med netvirksomheden for at sikre overholdelse.


Mange spørger, om det er nødvendigt at melde, hvis man får installeret et batteri til sit solcelleanlæg. Det er ikke nødvendigt, da batteriet ikke kan ændre ved, hvor meget anlægget kan producere, eller selve tilslutningen til nettet.

Afregningsmodeller for solceller

Nettoafregning: Hvad er det?

Nettoafregning for solceller er en ordning, hvor ejere af solcelleanlæg kan sende den overskydende elektricitet, som deres anlæg producerer, til elnettet og modtage penge eller en kredit for den.

I Danmark har der været skiftende lovgivning for afregningen, hvilket har resulteret i et komplekst system, med flere grupper af nettoafregning. Nedenfor har vi beskrevet nogle af de mest typiske:

Gruppe 2: Timebaseret afregning

Solcelleanlæg installeret mellem 2012 og 2017 vil typisk bruge Gruppe 2-ordningen for solceller. Så hvis du har overtaget et hus, hvor der allerede er solceller, er der en god sandsynlighed for, at de hører under denne gruppe.


I Gruppe 2 afregnes man per time, hvilket vil sige, at man efter hver time ser på, hvor meget strøm, der blev brugt i huset, og hvor meget der blev produceret. Hvis der blev brugt mere, end der blev produceret, skal man købe dette af sit elskab. Hvis man producerede mere end man bruge, vil man til gengæld få penge fra det selskab, som man har en produktionsaftale med - fx Vindstød.


Fordelen ved denne ordning i forhold til Gruppe 3 er, at du fx kan have et højt forbrug i de første 15 minutter af timen, men en høj produktion de sidste 15 minutter af timen. Disse går ud med hinanden, selvom de ikke faldt helt samtidig.

Gruppe 3: Øjebliksbaseret afregning

Alle nye installationer af solcelleanlæg hos private, vil blive afregnet efter Gruppe 3-ordningen, hvor der er øjebliksbaseret afregning. Det vil sige, at hvis du ikke har brugt strømmen samtidig med, at den produceres, så bliver den solgt til din produktionselleverandør. Derfor vil mange opleve, at en større del af den producerede strøm fra anlægget bliver solgt til nettet, hvilket giver en lavere besparelse end det gjorde ved Gruppe 2.


Derfor vælger op mod 90% af vores kunder at købe et anlæg, som enten allerede har et husstandsbatteri, eller hvor det nemt kan tilsluttes senere. Derved har du mulighed for at bruge en større del af den el, som du producere.

Gruppe 6 - Ordning fra før 2012

Denne gruppe er mere kompliceret at forklare. Nogle takster er afregnet efter Flexordningen og andre er årsafregnet netto. Det vil ligeledes være forskelligt, alt efter hvilken elaftale og produktionsaftale du har, og vi anbefaler derfor, at du kontakter dit elselskab, for at finde et præcis svar på, hvordan du bliver afregnet.


Hvis du har solceller fra før 2012 og dermed er i Gruppe 6 og får en varmepumpe i dag, vil du med stor sandsynlighed blive afregnet på årsbasis, og få en afgiftreduktion på din strøm til varmepumpen samtidig.


Et eksempel kan være:


  • Du køber 8.000 kWh strøm i løbet af året, hvor en del af dette går til elopvarmning med en varmepumpe.


  • Du sælger 3.000 kWh strøm til nettet i løbet af året


  • Når man får en varmepumpe, får man reduceret sin afgift efter 4.000 kWh i forbrug, men da man har solgt 3.000 kWh i løbet af året, vil denne reduktion allerede ske efter (4.000 kWh - 3.000 kWh) = 1.000 kWh. Derved får du elreduktion på (8.000 kWh - 1.000 kWh) = 7.000 kWh, svarende til en besparelse på omkring 5.500 kr. per år.


Da der er forskellige måder af afregne på, anbefaler vi, at du tager kontakt til dit elselskab, hvis du vil være helt sikker på, hvor meget reduktion du får på din elregning, når du køber en varmepumpe.

Skatteregler og afskrivning af solceller

Skat af solcelleproduktion

Med et solcelleanlæg har du mulighed for at tjene penge ved at sælge strøm til nettet. Men bare rolig, der er meget lille chance for at du skal betale skat af denne ekstra indtægt.


I Danmark skal man sælge strøm for mere end 7.000 kr. om året, før man skal betale skat. Hvis I er et ægtepar, så har I begge et bundfradrag på 7.000 kr. - i alt 14.000 kr. - før I skal betale skat.


Hvis du kan se at du kommer til at tjene mere end de 7.000 kr. skal 60% af det overskydende beløb indtastes i Rubik 20 på din årsopgørelse.
Eksempel:

Du producerer meget strøm som sælges til nettet, og tjener 9.000 kr. i løbet af hele året.


Du har et bundfradrag på 7.000 kr. og der er derved 2.000 kr. tilbage, som beskattes.


Af de 2.000 kr. er kun 60% skattepligtige, og du skal derfor skrive 1.200 kr. i Rubik 20 i din årsopgørelse.


PSO-afgift og afskrivning af solceller

Tidligere betalte vi PSO-afgift i Danmark, men fra januar 2022 blev denne afskaffet. PSO afgiften var beregnet til at accellere den grønne omstilling, ved at lave en del af prisen på strømmen gik til tilskud til ny energiproduktion eller forskning. Med afskaffelsen af denne er strømmen i danske stikkontakter blevet en smule billigere.


Vi modtager ofte spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at afskrive værdien af solceller. Dette er kun muligt for erhverv, og ikke for private i Danmark.

Vedligehold, reparation og udvidelse af solcelleanlæg

Udskiftning af komponenter

Et solcelleanlæg holder i mange år, og da det ikke har nogen bevægelige dele, er der et minimalt slid på anlægget. De fleste solpaneler har en ydelsesgaranti på 25 år i dag, hvilket vil sige, at de selv efter 25 år producerer op mod 90% af den strøm, som de kunne, da de blev installeret.


Enkelte komponenter kan dog altid gå i stykker, og her er det heldigvis nemt at udskifte disse.

Udskift af solcellepanel:

Normalt forsøges det, at finde et panel, der ligner det gamle i farve, form og størrelse, således at det æstetisk kommer til at se ud på samme måde. Det gamle panel afmonteres, og det nye sættes op på samme plads. Hvis panelet ikke produceres længere, og det ikke er muligt at finde et der ligner, kan det overvejes at lade solpanellet sidde, selvom det ikke længere producerer strøm. På et anlæg med 10 paneler vil effekten falde med omkring 10%, men de restende 9 paneler vil stadig producere.

Udskift af inverter:

Solcelleinverteren kan ligeledes nemt udskiftet. Her frakobles paneler og et eventuelt batteri, før den gamle inverter tages ned, og en ny sættes op. Nyere invertere vil ofte være en smule mere effektive, og samtidig kunne styres intelligent. Det vil for eksempel muliggøre, at inverteren køber strøm fra nettet når det er billigt, og lagrer dette i et batteri. Derved kan det nogle gange være økonomisk at skifte sin inverter, selvom den ikke fejler noget.

Udskiftning af batteri:

Hvis et batteri ikke har samme ladeevne længere, kan det udskiftes. Vi ser i disse år en stor udvikling indenfor batteriteknologi, så hvis batteriet er gammelt, vil det ofte kunne betale sig at købe et helt nyt, som er mere effektivt, har flere ladecyklusser og eventuelt også kan styres intelligent.

Regler for udvidelse af anlæg

Med højere energipriser, er der mangle der undersøger, om de kan udvide deres solcelleanlæg, og derved spare flere penge. Der er dog visse faldgrupper, som man skal være opmærksom på:


  • Hvis du er i Gruppe 2 eller Gruppe 6 og udvider, må det samlede anlæg ikke overstige 6 kW. Hvis det gør, bliver du tvunget til at skifte til Gruppe 3, som er den nuværende nettoafregningsordning, hvor du bliver øjebliksafregnet. Da denne ordning er mindre fordelagting end Gruppe 2 og 6, skal man overveje nøje, om det kan betale sig at udvide anlægget til over 6 kW


  • Ved udvidelse af anlæg, skal du melde det til din netvirksomhed, således de kan udregne din forventede produktion.


Hvis du ønsker en udvidelse, anbefaler vi i Bodil, at du også udvider med et batteri, således du kan bruge en større del af den strøm du producere.

Afmelding og ophør af nettoafregning

Ønsker du at afmelde dit anlæg, skal du blot kontakte din netvirksomhed.


Netvirksomheden indberetter herefter til stamdataregisteret.


Du skal være opmærksom på, at hvis du senere tilmelder det igen, vil det komme på den nyeste nettoafregningsgruppe, som i øjeblikket er Gruppe 3.

Følg med på nyhedsbrev fra bodil

Skriv dig op til nyheder fra Bodil omkring energirenovering, teknologiske fremskridt og meget mere

Telefon
+45 71 74 18 41
Telefontid 09.00 - 17.00 alle hverdage
E-mail
hej@bodil.energy
Vi bestræber os altid efter at svare indenfor ét døgn
Om Bodil Energi
Bodil hjælper dig med at finde den bedste energiløsning til dig, som både tilgodeser din pengepung og miljøet. Når den rigtige løsning er fundet hjælper vi med finansiering, tilskud og installation.

Nyttige links

SolcellerVarmepumperFinansieringOm os

Kontakt

Nyheder

Book møde

Om Bodil Energi

Bodil hjælper dig med at finde den bedste energiløsning til dig, som både tilgodeser din pengepung og miljøet. Når den rigtige løsning er fundet hjælper vi med finansiering, tilskud og installation.

Nyttige links

PrivatlivspolitikHandelsbetingelser
CVR 41246421
Frederiksborggade 22, 1360 København K